دسته بندی:

مقدمه

بنام خالق هستی سلام… سلامی به برکت سر سبزی مزرعه تا زردی گندم زار، سلامی به بلندای همت و کوشش تلاشگران صحنه کارزار تولید و شکوفایی، سلامی به عظمت ایمان ادامه مطلب

منتشر شده در