جلسه هماهنگی برداشت چغندرقند پاییزه خوزستان

باسمه تعالی   🔴جلسه هماهنگی برداشت چغندرقند پاییزه خوزستان   🔹روز یکشنبه ۹۸/۱۲/۱۱ جلسه ی هماهنگی برداشت چغندرقند پاییزه استان خوزستان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان به ریاست ادامه مطلب

منتشر شده در