دسته بندی:

اطلاعیه

باسمه تعالی اطلاعیه کشاورزان گرامی پیرو اطلاع رسانی­ های قبلی به استحضار میرساند موضوع آب­ بهاء محصولات مختلف کشاورزی با توجه به اهمیت آن همچون سال های گذشته در دستور ادامه مطلب

منتشر شده در
دسته بندی:

پیامدهای محتمل برای امنیت آبی در ایران

لزوم توجه به توسعه پایدار در بخش کشاورزی: پیامدهای محتمل برای امنیت آبی در ایران سیناپرس: آب همواره از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری و مورد تقاضای بخش ادامه مطلب

منتشر شده در
دسته بندی:

فراخوان ثبت نام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شوش دانیال (ع)

                             باسمه تعالی                             « اطلاعیه »   احتراماً به اطلاع کلیه اعضاء انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شوش دانیال (ع) می­رساند با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق ادامه مطلب

منتشر شده در