باسمه تعالی

 

کمبود ازت  (N):

ازت ماده اصلی تشکیل دهنده پروتئین گیاهی است و بیشترین مصرف آن در گیاهان، در مرحله سبزینگی گیاه است. کمبود ازت به صورت خشکیدگی به شکل ۷در برگ های پایین ذرت دیده می شود.

 

کمبود فسفر(P):

فسفر در رشد ریشه، گلدهی، رسیدگی میوه و بذر نقش مهمی دارد. قرمز شدن لبه برگ ها، نکروزه شدن برگ های پیرتر همراه با توقف رشد، تأخیر در ظهور ریشک ها و تأخیر در رسیدگی از علائم مهم کمبود فسفر در ذرت است.

 

 

کمبود پتاسیم(k):

پتاسیم در ذرت باعث افزایش طول دوره پرشدن دانه می شود و به رسیدگی یکنواخت و افزایش تعداد دانه در خوشه کمک کرده و ورس را کاهش می دهد. پتاسیم مقاومت گیاه را به بیماری ها، خشکی و گرما بالا می برد. کمبود آن در برگ های پایینی و بصورت نوارهای قهوه ای در حاشیه برگ ها دیده می شود.

 

کمبود آهن(Fe):

آهن در تشکیل کلروفیل گیاه عنصر اصلی است. همچنین این عنصر در فتوسنتز، تشکیل پروتئین و کربوهیدرات ها، تنفس گیاه و فعالیت اکثر آنزیم ها کمک موثری است. حساسیت ذرت به آهن متوسط بوده و کمبود آن به صورت راه راه در برگ ظاهر شده که رگبرگ ها سبز و فواصل بین آن ها زرد است.

 

کمبود روی(Zn):

ذرت از گیاهان حساس به کمبود روي می باشد. روي به افزایش ماده خشک گیاه کمک می نماید. این عنصر در گیاه تحرك کمی داشته و علایم کمبود آن ابتدا در برگ ها و اندام هاي جوان ظاهر می گردد. کمبود روی بصورت نوارهای سبز و زرد غیر یکنواخت در برگ ها ظاهر می شود.

کمبود منگنز(Mn):

کمبود منگنز سبب کاهش تعداد دانه در بلال می شود. علائم کمبود  این عنصر به صورت زرد شدن بین آوندها، پژمردگی گیاه و موج دار شدن حاشیه برگ ها نمودار می گردد.

 

کمبود بُر(B):

بُر در توازن نشاسته (قند گیاهی)، انتقال قند و نشاسته، تقسیم سلولی، متابولیسم نیتروژن و فسفر و تشکیل پروتئین نقش دارد. در صورت کمبود، رشد گیاه کاهش یافته، کوتولگی به وجود آمده و میزان تولید دانه کم می شود.

کمبود مس(Cu):

حساسیت ذرت به مس متوسط است. عنصر مس در تشکیل لیگنین و ایجاد دیواره سلولی قوي نقش داشته و مقاومت گیاه را در مقابل پژمردگی افزایش می دهد. کمبود آن ابتدا در برگ ها ظاهر شده، ساقه سفید، برگ ها باریک و پیچیده شده و دمبرگ آن ها به سمت پائین خم می شود و فاصله بین گره ها کوتاه تر از حالت عادي می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *