اهمیت کشت کلزا

کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است که دارای ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و حداقل ۳۴ درصد پروتئین است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک (به علت داشتن ریشه های ضخیم و طویل مانند ریپر عمل می کند)، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک (به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا)، کاهش جمعیت آفات و کنترل علفهای هرز باریک برگ که در زراعت گندم کنترل نمی شود، افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم و کلزا، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام، توسعه صنعت زنبورداری و … همچنین با توجه به برنامه خودکفایی وزارت جهاد کشاورزی در اساسی ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کشور است.

توصیه های فنی کشت کلزا

 • در زمینی که کلزا کشت می شود، نباید تا سه سال بعد این محصول کشت گردد.
 • بهترین تاریخ کاشت دهه اول آبان ماه می باشد.
 • مناسبترین عمق کاشت بذر ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی متر می باشد.
 • میزان بذر مصرفی با توجه به روش کاشت، شرایط اقلیمی و خاک ۶ تا ۸ کیلوگرم در هکتار می باشد (منبع: مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر).

توجه

بهتر است در اراضی شور بذر بیشتری مصرف شود.

در خاک های شور نباید از خطی کار مجهز به فاروئر استفاده کرد، زیرا باعث شور شدن سطح خاک و بدسبزی مزارع می گردد.

تغذیه و آبیاری

 • برای تعیین میزان مصرف کودهای شمیایی، بهترین راه آزمون خاک است.
 • بذر نباید با کود تماس مستقیم یابد، زیرا سبب آسیب جدی به بذر و کاهش قوه نامیه آن می شود لذا می بایست کودهای مورد نیاز در زیر خاک با فاصله ۳ تا ۴ سانتی متری بذر قرار گیرند.
 • به طور کلی در زمان کاشت تمامی کودهای فسفره و پتاسه توصیه شده + یک سوم از کود ازته ( و دو سوم به صورت سرک در مرحله ابتدای ساقه رفتن و غنچه دهی) + ۴۰ کیلوگرم سولفات روی + ۵۰ کیلوگرم گوگرد و ۱۰ تا  ۱۵ کیلوگرم بُر به صورت اسید بوریک در هکتار به کار برده شود.
 • اولین آبیاری بلافاصله پس از کشت و آبیاری ­های بعدی بر اساس نیاز گیاه انجام گیرد.
 • آبیاری اول بایستی سبک انجام شود و از غرقاب شدن مزرعه جداً خودداری گردد. اما باید توجه داشت که رطوبت، پشته ها را کاملاً فراگیرد.
 • آبیاری دوم ۵ تا ۷ روز پس از آبیاری اول جهت خروج جوانه ها از خاك، سبز شدن یکنواخت و استقرار بوته ها ضروری است.
 • حساسترین زمان برای آبیاری، مرحله گلدهی است.

 

امید است کشاورزان عزیز با مشورت با کارشناسان مرکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی، به تولید مطلوب در کشت کلزا دست یابند.

 

One thought on “اهمیت کشت کلزا”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *